STRÁŽNÝ

Kód profesní kvalifikace: 68-008-E

Recourse s.r.o. na základě rozhodnutí o autorizaci Ministerstva vnitra a rozhodnutí o akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nabízí možnost složení zkoušky odborné způsobilosti pro výkon činností Ostraha majetku a osob. Touto zkouškou si držitelé koncese splní povinnost danou zákonem. Po úspěšném složení zkoušky obdrží účastník Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Pro přípravu k vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti v rozsahu profesní kvalifikace strážný, je nutné připravit se v rozsahu hodnotících kritérií uvedených v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard je dostupný na internetové adrese www.narodnikvalifikace.cz.

INFORMACE KE ZKOUŠCE

Cena: 1 000,- Kč


Aktuální termín: -

Místo konání: -

 

Přihláška ke zkoušce ke stažení: -

Pro bližší informace volejte na telefonní číslo +420 778 757 806 nebo nás kontaktuje písemně na e-mail info@re-course.cz.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KURZ STRÁŽNÝ - rekvalifikační kurz pod záštitou MŠMT

Kurz je určen pro posluchače s ukončeným základním nebo středním vzděláním, kteří chtějí pracovat v oboru ostrahy majetku a osob.

Absolvent kurzu získá informace, znalosti a dovednosti v oboru bezpečnostních služeb. Kurz je zaměřený jako příprava pro složení zkoušky odborné způsobilosti pro profesní kvalifikaci „strážný“.

Kód dílčí kvalifikace 68-008-E.

Rozsah kurzu 40 vyučovacích hodin (5 dnů)

Cena kurzu 40.000,-Kč

Absolvent obdrží Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Termíny jsou průběžné, pro bližší informace volejte na telefonní číslo 399 299 858

v době od pondělí do čtvrtka od 09:00 – 14:00, nebo nás kontaktuje písemně na e-mail info@re-course.cz.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WORK LIFE BALANCE – PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ - akreditovaný kurz pod záštitou MPSV

Kurz je určen pro muže i ženy

Hlavní náplní kurzu je získání co nejširšího povědomí o riziku syndromu vyhoření a jak sladit profesní a osobní život. Dozvíte se, jaká rizika jsou se syndromem vyhoření spjata a jak na ně naše tělo reaguje. Naučíme Vás

tato rizika definovat a plánovat práci na jejich odstranění.

Kurz je veden v duchu pohodové a zážitkové formy.

Rozsah kurzu 2 dny (16hodn)

Zakončení kurzu: Absolventi obdrží Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Cena kurzu 16.000,-Kč

Termíny jsou průběžné, pro bližší informace volejte na telefonní číslo 399 299 858 v době od pondělí do čtvrtka od 09:00 – 14:00, nebo nás kontaktuje písemně na e-mail kurzy@re-course.cz.