top of page

                                                Linka KOMPAS

 

Linka KOMPAS – Správný směr řešení Vašich problémů!

Kontaktujte nás na čísle 380 425 380.

Hlavní cíl linky KOMPAS je na rozdíl od známých krizových linek nebo linek pomoci, které jsou vždy specializované na jeden problém, kvalitně a kvalifikovaně poskytovat obecnou, základní službu – pomoc

s definováním problému.

Linka KOMPAS nabízí možnost opakovaného ne-anonymního telefonického kontaktu, funguje jako primární péče před předáním na konkrétní krizové linky či příslušné organizace, na které přímo odkazuje.

Služba linky KOMPAS je ZDARMA – klient hradí běžnou cenu svého hovoru (na základě svého tarifu nebo paušálu).

Délka hovoru je maximálně 30 minut.

Operátor je vázán mlčenlivostí, zpracovává stručnou dokumentaci hovoru. O vedených rozhovorech referuje v rámci týmu linky.

Zřizovatelem linky KOMPAS je Nadační fond Bez bariér

 

Najdete nás na facebookové stránce Linka KOMPAS.

bottom of page